Home O kozí farmě

Kozí farma a sýrárna

Zemědělská výroba byla vždy nedílnou součástí sklářské výroby. Součástí prohlídky sklářských provozů je návštěva kozí farmy a sýrárny. Návštěvníci při prohlídce uvidí:
  • výrobnu sýrů (sýrárnu), která je spojena s prodejnou kozích sýrů
  • výběhy chovaných koz, ovcí, masných plemen skotu, prasat, králíků (v letní sezóně volné výběhy v areálu, v zimní sezóně výběhy ve stodole)
  • velký kozí výběh v blízkosti areálu, kde mohou návštěvníci za příznivého počasí shlédnout celé stádo chovaných koz
Upozornění: návštěvy stájí pro chov koz nejsou z veterinárních důvodů možné.
Při prohlídce kozí farmy se návštěvníkům dostane výkladu o chovaných plemenech a o technologii výroby sýrů. Součástí prohlídky je i ochutnávka našich výrobků, které si návštěvníci mohou zakoupit v prodejně sýrů. Na výběr je cca 13 druhů čerstvých kozích sýrů.
Na naší farmě chováme plemeno koza Bílá krátkosrstá a koza Hnědá krátkosrstá. Obě jsou to česká plemena. Koza hnědá krátkosrstá pochází z naší oblasti a proto je dobře přizpůsobena našim podhorským podmínkám. Jako zajímavost zde máme kozy Búrské původem z Afriky. Je to koza určená na maso, která se nedojí. Koza je pastevní zvíře a od jara do podzimu je celý den na pastvinách volně ve velkém stádu. V zimě se krmí senem (asi 500kg na jedno zvíře) a obilím. Nezbytnou součástí stáda je kozel, který se chová odděleně. Do stáda se pouští v době říje - v podzimních či jarních měsících. Doba březosti je 5 měsíců. Po této době se rodí 1-3 kůzlata.
V Čechách má chov koz dlouholetou tradici. V roce 1945 bylo u nás chováno asi 1,5 milionu koz. V současné době je v České republice chováno asi 35000 kusů koz. Kontrola užitkovosti, zaměřená na mléčnou užitkovost je prováděna již od roku 1927.
DALŠÍ ZVÍŘATA CHOVANÁ NA NAŠÍ FARMĚ:
SKOT - chováme plemeno Charolai a Limuzin. Obě jsou to masná plemena, to znamená, že mléko se nedojí. Všechno mléko, které krávy mají, vypijí telata. Od jara do podzimu se krávy i s telaty pasou na pastvinách. V zimě se krmí senem (asi 25q na 1 kus). Hlavním produktem je maso, které zpracováváme na jídlo v naší restauraci.
PÁVI A PERLIČKY - Pávi jsou ptáci, kteří tvořili ozdobu velkých panských dvorů. Ozdobný ocas mají pouze samci a dorůstá jim až ve stáří tří let.
HUSY - dalším obyvatelem našeho dvora je husa česká. je to původní staročeské plemeno. Dříve husa nechyběla u žádného stavení a v době posvícení ani na prostřeném stole.
KACHNY - U nás chovaná kachna pižmová tvoří přechod mezi kachnou domácí a husou a to způsobem života, výživy a strukturou a barvou masa. Většinu potravy si zabezpečuje spásáním travních porostů. Má silný zobák a velmi silné běháky. Maso pižmových kachen se podobá masu husímu, ale gurmáni považují za jeho přednost chuť divočiny. Menší podíl tuku vytváří předpoklady jeho využití na jídelníčku konzumentů omezených dietou. Existují dva zástupci kachny pižmové a sice kachna pižmová bílá a kachna pižmová strakatá černobílá. Na našem selském dvoře se můžete setkat s kachnou pižmovou bílou.
OVCE - I ovce jsou součástí zemědělství a spolu s kozami patří k nejstarším domestikovaným hospodářským zvířatům. Ovce rozdělujeme do několika užitkových typů a to na typ kombinovaný, masný, dojný - mléčný a plodný. Na naší farmě se můžete setkat se zástupci kříženek kombinovaného typu Merina, Valašky a Romanovky a z čistých plemen s ovcí masného typu Suffolk. Základem krmení ovcí je pastva a v zimních měsících jiná objemná krmiva - seno, sláma. Ovce je přežvýkavec a denně přežvykuje 6,5 - 8 hodin. Nezbytnou součástí krmení je dostatečný přísun vody 10 - 14 litrů denně. Jako doplněk je nutné dodat ovcím minerální látky (formou lizů).